Acte necesare pentru adulţi

(1) Carte de identitate sau Buletin de identitate sau Carte de identitate provizorie aflate în termen de valabilitate. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere.

(2) Chitanţele privind achitarea taxelor în original pe numele solicitantului.

(3) Paşaportul anterior (după caz).